Disclaimer

Copyright
Kraans’ Kippenkraam is de houder van de auteursrechten op deze website. Tenzij met voorafgaande schriftelijke goedkeuring, is elke reproductie, zelfs gedeeltelijk, van deze website of zijn inhoud, onder welke vorm dan ook, waaronder bij wijze van fotokopie, fotografie, microfilm, magnetische band, diskette en elk ander elektronisch middel, verboden.

Aansprakelijkheid
Deze website werd gecreĆ«erd om algemene informatie te geven aan de bezoeker en de website zal of kan regelmatig worden bijgewerkt. De informatie op deze website is bedoeld voor louter persoonlijk gebruik van de bezoeker. Elk ander gebruik is verboden. Kraan’s Kippenkraam wijst elke verantwoordelijkheid af inzake het gebruik van de inhoud van de website.

Hyperlinks
Kraan’s Kippenkraam kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van websites waarnaar de bezoeker wordt verwezen. De verwijzing naar deze websites heeft enkel tot doel om informatie te vervolledigen.